Jarle Helgheim er utdanna cand. real., geofysikk hovudfag, med kunnskap og lang erfaring
innan glasiologi og brevandring. Han er styreformann i fleire selskap, har mange tillitsverv i
idrettsorganisasjonar, og har organisert kurs i fjell- og breklatring.
Leif Kapstad er utdanna lege og kirurg og arbeider som overlege. Han har politisk erfaring frå
kommunestyre og formannskap, og har fleire sentrale verv i idretten.
Førarane våre er sertifisert i Norsk Fjellsportforum.
 

TILBODA VÅRE BYGGJER PÅ KVALITET, TRYGGLEIK OG PROFESJONALITET.
 

Jarle Helgheim.  6850 Skei 
Tel. +4757728133 Fax +4757728321 
Mob. +4794555126
Leif Kapstad.  6840 Vassenden 
Tel. +4757727310 Fax +4757726849 
Mob. +4794683567
E-Mail: glateam@online.no