PRESENTASJON

Glacier Team er eit firma bygd på gamle breførartradisjonar i Jølster, som organiserer fjell-
og breturar i Norge, med hovudvekt på Jostedalsbreen og fjellheimen i vårt nærområde.
Bygdene rundt Jostedalsbreen representerer eit stort potensial for naturoppleving, og samarbeider med turoperatører om pakketurer.
Vi arrangerer dagsturar med tilkomst/avreise Norge.
 

Vi er medlemer av Norsk Fjellsportforum, der vi og førarane våre er sertifisert.
 

Jarle Helgheim.  6850 Skei 
Tel. +4757728133 Fax +4757728321 
Mob. +4794555126
Leif Kapstad.  6840 Vassenden 
Tel. +4757727310 Fax +4757726849 
Mob. +4794683567
E-Mail: glateam@online.no