Startside Tilbakemelding Innhold

  Nyheter
Nyheter Tjenester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nytt web-område for Prosjekt Systemer

Prosjekt Systemer har pr. 1. nov. 2005 opprettet nytt websted for presentasjon av virksomheten.
 

4-manns bolig i Valborgkleiva tomtefelt i Gloppen

Eikenæs Eigedom har under oppføring en ny 4-mannsbolig i Valborgkleiva tomtefelt i Gloppen. Prosjektet har navnet "Utsikten" og lever i høy grad opp til navnet. Prosjektet er så og si identisk med prosjektet "Dammen" som Eikenæs Eigedom oppførte våren 2005, og hvor alle fire enhetene er solgt.
Det nye prosjektet er lagt ut for salg og kan ses på webstedet http://www.web-hall.com .


Buhaugane hyttefelt

Prosjekt Systemer har startet arbeidet med å utarbeide framlegg til reguleringsplan for Buhaugane hyttefelt på Filefjell i Lærdal kommune. Tiltakshavere er grunneierne på Filestølen og Brusestølen. Lærdal kommune har vedtatt kommunedelplan for Filefjell hvor Buhaugane hyttefelt er tatt inn med tillatelse til bygging av inntil 100 hytter.

Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelingen ved Eva Moberg og Oddhild Dokset, har gjennomført registrering av fornminner og kulturminner i planområdet i siste halvdel av september måned. Det er funnet kullgroper og rester etter jernutvinning i området.