Startside Opp Tilbakemelding Innhold

  Prosjektadministrasjon
Prosjektadministrasjon Prosjektering Spesialområder IT-støtte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I enhver organisasjon eller virksomhet er det behov for etablering og gjennomføring av prosjekt fra tid til annen. Prosjekt er større eller mindre samlinger av arbeidsoppgaver som er ulik den vanlige virksomheten, som det kan settes klare mål og rammer for, og som gjelder utvikling, utbygging eller store endringer.

Prosjekt Systemer har lang erfaring fra arbeid med prosjekter i mange ulike sammenhenger; utviklingsprosjekt, organisasjonsprosjekt og utbyggingsprosjekt, og har gitt instruksjon og opplæring i prosjektarbeid som arbeidsform og metode.

Prosjekt Systemer har lang erfaring fra byggesaksadminstrasjon og har sentral godkjenning for ansvarsrett som ansvarlig søker i byggesaker, etter Godkjenningsforskriften som er hjemlet i Plan- og Bygningsloven. 

Erfaring fra mange ulike typer prosjektarbeid, og fra alle faser fra idefase til ferdigstilling, representerer kompetanse som er verdifull, og som bare kan erverves over lang tid gjennom en variert praksis.

Her er noen eksempler på ulike typer prosjekt

Arealplanlegging og programmering innen helseforetak
Prosjekt Systemer har utført arealprogrammering og -planlegging ved Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane og Indre Sogn psykiatrisenter, for å klarlegge og konkretisere funksjons- og arealbehov i forkant av større byggeprosjekt. Prosjekt Systemer har hatt rollen som prosjektleder og prosjektsekretær og ansvar for organisering, gjennomføring og dokumentasjon av utredningsprosjektene i nært samarbeid med oppdragsgiver.
Utbygging av veganlegg for Firdakraft/Sogn og Fjordane Energi
I samband med planlagt kraftutbygging i Øksenelvane-området har Firdakraft/SFE bygd ca. 15 km veger i meget krevende terreng fra Åskåra via Øksenelvane til Bjørndalen. Prosjekt Systemer har hatt ansvaret for utarbeiding av reguleringsplan for hele området, prosjektering av veganleggene og teknisk rådgivingsbistand under utbyggingen.
Dataverktøy for FDV-funksjoner 
Sogn og Fjordane fylkeskommune, som er eier og forvalter av en stor bygningsmasse, gjennomførte et utredningsprosjekt for å finne fram til egnede dataverktøy og systemløsninger for oppgaver innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Prosjekt Systemer hadde ansvaret for organisering og gjennomføring av prosjektet, og for dokumentasjon av resultatet.
Bygging av kombinert forretnings- og boligbygg i Sandane sentrum 
Eikenæs Eigedom har oppført et kombinert forretnings- og boligbygg i Gotavegen i Sandane sentrum. Bygningen inneholder butikklokale for REMA 1000 og 8 leiligheter. Prosjekt Systemer har utført arealplanlegging, prosjektering og teknisk rådgiving under oppføring.


Skjema for informasjonsforespørsel

Skriv gjerne noen ord om hva slags informasjon du ønsker, 
og fortell oss hvordan vi kan kontakte deg.

Navn
Stilling
Firma
Aktuelle
tema?
E-post
Telefon