Startside Opp Tilbakemelding Innhold

  Prosjektering
Prosjektadministrasjon Prosjektering Spesialområder IT-støtte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektering omfatter teknisk (og økonomisk) planlegging gjennom flere faser av et byggeprosjekt, fra areal- og reguleringsplanlegging til detaljprosjektering for anbud og utførelse av et anleggs- eller byggearbeid.

Prosjekt Systemer har bred erfaring fra prosjektering innen ulike typer byggeprosjekt, og gjennom alle faser av slike prosjekt.

Her er noen eksempler på ulike typer prosjekteringsoppdrag

Førde Vegtrafikkstasjon, Statens Vegvesen

Prosjekt Systemer utførte geoteknisk og byggteknisk prosjektering ved utviding av Førde Vegtrafikkstasjon, i et prosjekteringsteam som forøvrig besto av Erik Riuls Arkitektkontor (ARK), Ing. N.K. Arnestad (RIE) og VVS Prosjekt Førde (RIV). I den geotekniske prosjekteringen innhentet Prosjekt Systemer spesialistbistand fra Multiconsult Noteby, Bergen. 

Verkstedhall av stål på Katahamrane industriområde i Gloppen

Stålhall med grunnflate 800m2, med fri takhøyde på 10m og med 12 tonns traverskran. 

Glassfasader og glasstak Hotel Opera og Hotel Arena

Fasader og takfelt av glass og aluminium i de to Thon-hotellene Hotel Opera i Oslo og Hotell Arena ved Norges Varemesse på Lillestrøm ble produsert og montert av Bolseth Glass, Sandane. Prosjekt Systemer har i en årrekke bistått Bolseth Glass med prosjektering i perioder med høy aktivitet, og hadde ansvaret for prosjekteringen av leveransene til disse to hotellene.
Samarbeidet med Bolseth Glass startet allerede i 1990 med prosjekteringen av glasstak og glassfasader ved Radio- og TV-senteret på Lillehammer, som ble bygd i samband med OL i 1994. Etter det har Prosjekt Systemer fått en lang rekke oppdrag fra Bolseth Glass i perioder der selskapets egen prosjekteringskapasitet har vært fullt utnyttet. Av større prosjekt i tillegg til de som er nevnt foran, kan nevnes Gjensidige hovedkontor, Oslo Tinghus, Forskningsparken Blindern, Postgiro-bygget, Anker 2000, Tromsø Rådhus m.fl.

Omsorgsbustader på Sandane

Som medlem av Arkitekt Erik Riuls prosjekteringsteam hadde Prosjekt Systemer ansvaret for byggteknisk prosjektering ved to paviljonger med tilsammen 16 boenheter for demens og utviklingshemmede klienter i Gloppen kommune på Sandane. Prosjekteringen innbefattet limtrekonstruksjoner med tildels kompleks geometri som gjorde det nødvendig å dokumentere geometrien 3-dimensjonalt.


Skjema for informasjonsforespørsel

Skriv gjerne noen ord om hva slags informasjon du ønsker, 
og fortell oss hvordan vi kan kontakte deg.

Navn
Stilling
Firma
Aktuelle
tema?
E-post
Telefon