Startside Opp Tilbakemelding Innhold

  Spesialområder
Prosjektadministrasjon Prosjektering Spesialområder IT-støtte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomheten har vært involvert i prosjektering innenfor spesialområder som småkraftverk, damanlegg, kaianlegg, glass-/aluminium-fasader, havgående oppdrettsmære m.m.

 

Eksempler på spesielle prosjekteringsoppdrag


Dam Skolten
På oppdrag fra Ing. Hermod Seim som sto for prosjekteringen av Skolten kraftverk i Flora kommune, utførte Prosjekt Systemer prosjektering av Dam Skolten. En betong platedam med støttepilar plassert i et trangt elvegjel. Dammens største høyde er 11,5m og største bredde er 11m. Utførende entreprenør var Allbygg Florø.

 

 


Industrikai Brødrene Aa Båtbyggeri
Eksisterende kai ble utvidet med ca. 60m ny kaifront. Den nye kaien er dimensjonert for last og fortøyningskrefter i henhold til Kystverkets kriterier for kaianlegg knyttet til riksvegnettet. Kaien er fundamentert på friksjonsbærende utstøpte stålpeler i overveiende siltige masser med peledybder 15 - 25m.


Bærende og avstivende ståkonstruksjoner i fasadesliss i Postgiro-bygget
I 2002 ble Postgiro-bygget ombygd etter at Posten hadde flyttet ut av størsteparten av arealet. I begge langfasadene ble det skåret en sliss fra grunnen og opp til tak, samtidig som bygningen ble påbygd 6 etasjer. Etter oppdrag fra Bolseth Glass utførte Prosjekt Systemer prosjektering av bærende og avstivende stålkonstruksjoner for glassfasader i slissene og glasstak over slissene. Prosjekteringen ble gjort med små måltoleranser for å tilpasse konstruksjonene til eksisterende betongkonstruksjoner. Den meget spesielle geometrien (designet av arkitekten) gjorde det nødvendig å utføre og dokumentere prosjekteringen 3-dimensjonalt.

 

 


Havgående oppdrettsmære
I samarbeid med Gloppen Mekaniske Verksted etter oppdrag fra Bringsvor Laks AS, Sande i Møre og Romsdal, har Prosjekt Systemer utført design, konstruksjon og prosjektering for utførelse av oppdrettsmære av stålkonstruksjoner. Konstruksjonen, som måler 25m x 25m, er bygget på to 25m lange rørpontonger med diameter 1200mm. Pontongene er forbundet i hver ende med to 25m lange selvbærende fagverks-gangbaner, og hele konstruksjonen er bundet sammen med to diagonale fagverksbruer. 
Mæren ble tauet fra Gloppefjorden i Nordfjord rundt Stadt til Sande på Sunnmøre. 

 


Skjema for informasjonsforespørsel

Skriv gjerne noen ord om hva slags informasjon du ønsker, 
og fortell oss hvordan vi kan kontakte deg.

Navn
Stilling
Firma
Aktuelle
tema?
E-post
Telefon