Startside Opp Tilbakemelding Innhold

  IT-støtte
Prosjektadministrasjon Prosjektering Spesialområder IT-støtte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt Systemer bruker avanserte dataverktøy i arbeidet med prosjektering og administrasjon av prosjekt og byggesaker.
Prosjekt Systemer har også gjennomført oppdrag innen utvikling og opplæring i bruk av dataverktøy i bygge- og anleggsbransjen, og driver kontinuerlig utvikling av egne IT-systemer.

 

IT-støtte i prosjektarbeidet

Bakgrunn i IT-virksomhet
I perioden fra 1987 fram til 2000 var utvikling og salg av dataløsninger, i tillegg til konsulent- og opplæringstjenester innen IT, en del av Prosjekt Systemers virksomhet. Denne delen av virksomheten, som var organisert i et eget datterselskap ProBIT AS, ble avviklet i 2000, og ProBIT AS fusjonert inn i morselskapet. Virksomheten omfattet salg av IT-systemer, konsulent- og opplæringstjenester og utvikling av spesialprogramvare for bransjer som el-installatører, blikkenslagere, turoperatører m.m.
Prosjekt Systemer var i en periode autorisert forhandler av den bransjeledende DAK-programvaren AutoCAD, og har fortsatt enkelte oppdrag med opplæring i bruk av programmet. 
IT-systemer i egen virksomhet
Prosjekt Systemer benytter IT-systemer på ulike områder i egen virksomhet. AutoCAD brukes til design og konstruksjon. Til krevende statiske beregninger benyttes Visual Analysis. For funksjonene innenfor byggesaksadministrasjon benytter Prosjekt Systemer en web-basert tjeneste fra Fagtorget. Ellers har Prosjekt Systemer utviklet egne løsninger i databaseprogrammet Microsoft Access for arbeid med prosjektering og administrasjon.
Deltaking i IT-prosjekt
Sogn og Fjordane fylkeskommune, som er eier og forvalter av en stor bygningsmasse, gjennomførte et utredningsprosjekt for å finne fram til egnede dataverktøy og systemløsninger for oppgaver innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Prosjekt Systemer hadde ansvaret for organisering og gjennomføring av prosjektet, og for dokumentasjon av resultatet.
Prosjekt Systemer deltok i et IT-prosjekt i regi av en arbeidsgruppe fra Høgskolen i Bergen som hadde som mål å utvikle spesialprogramvare for parametrisk konstruksjon og dokumentasjon av betongelementer. Oppdragsgiver var Spenncon. Prosjekt Systemers rolle var å veilede arbeidsgruppen ved tilpassing av den nye programvaren til AutoCAD, som er den bransjeledende standardprogramvaren innen konstruksjon/teknisk tegning.


Skjema for informasjonsforespørsel

Skriv gjerne noen ord om hva slags informasjon du ønsker, 
og fortell oss hvordan vi kan kontakte deg.

Navn
Stilling
Firma
Aktuelle
tema?
E-post
Telefon