Startside Tilbakemelding Innhold

  Tjenester
Nyheter Tjenester

 

 

Prosjektadministrasjon
Prosjektering
Spesialområder
IT-støtte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne siden finner du en kort omtale av tjenester som Prosjekt Systemer utfører og tilbyr. Klikk på navigasjonsknappene til venstre for å lese mer om disse tjenesteområdene.

Prosjektadministrasjon og byggesakadministrasjon

I enhver organisasjon eller virksomhet er det behov for etablering og gjennomføring av prosjekt fra tid til annen. Prosjekt er større eller mindre samlinger av arbeidsoppgaver som er ulik den vanlige virksomheten, som det kan settes klare mål og rammer for, og som gjelder utvikling, utbygging eller store endringer.

Prosjekt Systemer har lang erfaring fra arbeid med prosjekter i mange ulike sammenhenger; utviklingsprosjekt, organisasjonsprosjekt og utbyggingsprosjekt, og har gitt instruksjon og opplæring i prosjektarbeid som arbeidsform og metode.

Prosjekt Systemer har lang erfaring fra byggesaksadminstrasjon og har sentral godkjenning for ansvarsrett som ansvarlig søker i byggesaker, etter Godkjenningsforskriften som er hjemlet i Plan- og Bygningsloven.

Bygge- og anleggsteknisk prosjektering

Prosjektering omfatter teknisk (og økonomisk) planlegging gjennom flere faser av et byggeprosjekt, fra areal- og reguleringsplanlegging til detaljprosjektering for anbud og utførelse av et anleggs- eller byggearbeid.

Prosjekt Systemer har bred erfaring fra prosjektering innen ulike typer byggeprosjekt, og gjennom alle faser av slike prosjekt.

Planlegging og prosjektering innen spesialområder

Virksomheten har vært involvert i prosjektering innenfor spesialområder som småkraftverk, damanlegg, kaianlegg, glass-/aluminium-fasader, havgående oppdrettsmære m.m.

IT-støtte i prosjektarbeidet

Prosjekt Systemer bruker avanserte dataverktøy i arbeidet med prosjektering og administrasjon av prosjekt og byggesaker.
Prosjekt Systemer har også gjennomført oppdrag innen utvikling og opplæring i bruk av dataverktøy i bygge- og anleggsbransjen, og driver kontinuerlig utvikling av egne IT-systemer.